Mega risico-inventarisatie bij NIOZ

Schoon en veilig drinkwater, dat wil het NIOZ. Ook al behoort dit Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee niet tot de prioritaire instellingen, de zorgplicht voor haar werknemers neemt ze uiterst serieus. Daarom liet zij dit voorjaar een uitgebreide Risico-inventarisatie Legionella plaatsvinden. In combinatie met een Beheersplan, kent het NIOZ nu alle ins en outs van zowel de drink-, bedrijfs-, als de proceswaterinstallatie. “We weten nu welke keuzes er gemaakt moeten worden.”

Het NIOZ werd opgericht in 1876. Daarmee is dit instituut een van de oudste oceanografische onderzoeksinstellingen van Europa. Was het NIOZ oorspronkelijk gevestigd in Den Helder, sinds 1965 zit het op het eiland Texel en is er een tweede vestiging op Yerseke. Tezamen doen ruim 325 wetenschappers uit ruim 30 landen dagelijks zeeonderzoek, van delta tot diepzee. Op Texel wordt gewerkt vanuit zeven aaneengesloten gebouwen en twee separate panden; allen zijn gerealiseerd eind jaren zestig, begin jaren zeventig. En hoewel het complex – dat meer dan 25 laboratoria huisvest – in de afgelopen decennia stevig is gerenoveerd, zijn enkele ‘overblijfselen’ inmiddels 50 jaar oud, zoals de samengevoegde drink-, bedrijfs-, en proceswaterinstallatie.

Aanleiding

Controle van het lokale waterleidingbedrijf PWN vormde jaren terug – in combinatie met strengere wetgeving op dit gebied – de aanleiding voor het NIOZ om op het gebied van schoon en veilig drinkwater actie te ondernemen. Zo werden er door installateurs vooral extra keerkleppen geplaatst. “Of dit achteraf de juiste maatregel is geweest, betwijfel ik,” zegt Jonas den Brok, medewerker Technische Dienst. “Meer keerkleppen betekent immers minder overzicht, minder efficiency en dus minder duurzaam. Verstandiger is het drinkwater van het proceswater te scheiden, zoals dat inmiddels in het gerenoveerde deel van het complex ook is gedaan.”

Waarom Blygold Lab?

Maar omdat plannen ontbreken om op korte termijn een dergelijke ingrijpende renovatie ook in de andere gebouwen uit te voeren, werd Blygold LAB begin dit jaar gevraagd actief op dit gebied mee te denken. Wat begon met een vraag over hoe je keerkleppen test, mondde dit voorjaar uit in de opdracht tot het maken van een compleet nieuwe Risico-inventarisatie en Beheersplan Legionella. “Je hebt dan volledig overzicht en kunt op basis daarvan altijd de beste keuzes maken; nu en in de toekomst!”

Werkzaamheden

Blygold LAB is ruim twee weken fulltime bezig geweest met de inventarisatie van zowel de drink-, bedrijfs-, als proceswaterinstallatie, waarvan het hoofdleidingennet uit de jaren ’70 stamt. Daarbij zijn zowel bestaande tekeningen gebruikt, als feitelijke waarnemingen. “Een intensieve megaklus,” aldus Jonas. “Zo zijn nu bijvoorbeeld alle dode leidingen, maar ook alle componenten in kaart gebracht: 685 wel te verstaan!” Belangrijker dan dit getal, is dat het NIOZ door de inventarisatie van alle installaties nu ook alle risico’s kent. “De rapportage van Blygold LAB – met meer dan 330 bladzijden – was niet alleen omvangrijk en compleet, ze was ook duidelijk en specifiek; over de huidige risico’s, maar ook over de oplossingen.”

Toekomst

Op basis van dit rapport is het NIOZ inmiddels al in actie gekomen. Zo is de warmwaterleiding in enkele laboratoria verwijderd en zijn er mengventielen ten behoeve van oogdouches en nooddouches geplaatst. Belangrijkste afweging blijft echter het al of niet scheiden van de drink-, bedrijfs-, en proceswaterinstallatie. “Het afsplitsen is de meest kostbare keuze, maar het is tevens de meest veilige en duurzame keuze. Op basis van alle info die we nu hebben, weet ik zeker dat we nu de juiste keuze gaan maken.”

Herkenbaar?

Herkent u zich in de situatie van het NIOZ? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

  • Legionella Risicoanalyse en Beheersplan
  • BRL 6010-gecertificeerd bedrijf
  • Specialist in legionellapreventie

“Ik moet je eerlijk bekennen: ik kende Blygold LAB niet. Inmiddels is dat anders en ben ik erg enthousiast over onze samenwerking. Los van het feit dat ze over veel kennis beschikken – en over een eigen laboratorium – spreekt hun manier van werken mij aan: met korte lijnen en altijd oplossingsgericht. Je hebt snel een antwoord waar je verder mee komt. Het zijn stuk voor stuk adviseurs, die je helpen en niet in de steek laten. Daarom blijven ze ook nu bij ons aangehaakt.” Jonas den Brok, NIOZ