Legionella Preventie Adviseur i.o.

Aan de ene kant ben ik nog in opleiding voor Legionella Preventie Adviseur, aan de andere kant maak ik bij Blygold Lab de praktijk met betrekking tot Legionella preventie en advies al mee. Ik vind het fascinerend om te zien hoe je die theoretische kennis kunt toepassen in de praktijk. Daarbij ben ik iemand die als uitgangspunt de situatie neemt, zoals ik die aantref op de locatie. En die is telkens anders, verschillend.

Wat onze klanten bindt is dat ze minimaal een zorgplicht hebben en dus verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het leidingwater. Daarom luidt hun terugkerende vraag: wat kunnen we hier doen op het gebied van Legionellapreventie, gezondheid en veiligheid om deze kwaliteit te borgen? Maar om hen individueel te helpen, kom ik telkens met hapklare oplossingen die voldoen aan de wettelijke eisen, maar met name in hun specifieke situatie het beste resultaat opleveren. Daar word ik blij van, daar doe ik dit werk voor: dat verwachten mensen van een adviseur (in opleiding), toch?