Overnachten op een hotelboot: in de binnenhaven van Vlissingen kun je dit. Daar ligt namelijk de Hotelboot Koningin Emma, een motorschip uit 1932 dat omgebouwd is tot een drijvend hotel met 10 luxe kamers. Om legionella buiten boord te houden, werd een risicoanalyse en beheersplan door Blygold Laboratories uitgevoerd. “Wat ons betreft mist legionella hier de boot,” zegt Laurens Mulder, hotelmanager.

Aanleiding
“Omdat de motor onklaar is gemaakt en het schip dus niet meer vaart, is ‘drijvend hotel’ volgens de wetgever de juiste benaming,” verduidelijkt Mulder. “Hierdoor gelden voor ‘De Emma’ dezelfde regels op het gebied van legionella als voor andere hotels, aan de wal.” Concreet betekent dit dat er een verplichting is tot het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van logboeken Legionella-preventie en van een beheersplan. “En aangezien Blygold Laboratories identieke werkzaamheden al eerder had uitgevoerd in onze andere hotellocaties, hebben we hen nu weer gepolst.”

Oppervlaktewater
Tijdens de uitgebreide risicoanalyse van Blygold Laboratories kwamen enkele risico’s naar voren, zoals het onvoldoende doorspoelen van enkele tappunten in hotelkamers als gevolg van leegstand. Ook werd een risico in de motorkamer gemeld met een leveringspunt bij een expansievat dat een ‘dood’ leidingdeel vormt. “Deze laatste gaan we dus zo snel als mogelijk verplaatsen, zoals we ook enkele keerkleppen gaan toevoegen en de warme leidingen gaan isoleren.” Een ander risico heeft te maken met het feit dat de boot in oppervlaktewater ligt en dat het leidingencircuit – in verband met legionella – niet in contact mag komen met datzelfde oppervlaktewater. “Om de risico’s van besmetting voor te zijn, heeft het schip een flexibele slangverbinding met de wal; het drinkwater is daardoor aangesloten op een lokale nutskast, die op de kade staat. Dat is volstrekt uniek.”

Mist de boot
Inmiddels staat ‘De Emma’ aan de vooravond van het hotelseizoen. “We zijn er klaar voor, ook voor wat betreft legionella: als alle maatregelen zijn uitgevoerd, doet Blygold Laboratories nog een herinspectie en treedt het beheersplan in werking,” vertelt Mulder. “Vanaf dat moment laten we regelmatig monsters nemen, houden we de watertemperaturen scherp in de gaten en doen we jaarlijks een keerklepcontrole.  Als het aan ons ligt, mist legionella hier dan definitief de boot.”