Risicoanalyse en beheersplan BRL6010 

Na de grote legionella uitbraak in 1999 is de Nederlandse wetgeving voor drinkwaterkwaliteit meermaals aangepast. De huidige wet- en regelgeving stellen dat voor prioritaire locaties (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) een Legionella risicoanalyse en beheersplan wettelijk verplicht is.

De risicoanalyse en het beheersplan moeten voldoen aan de wettelijke eisen, de BRL 6010 en zijn opgesteld conform de ISSO 55.1 of ISSO 55.2 (in geval van Zorgplicht).

Ieder component in de installatie wordt beoordeeld op de eventuele risico’s op Legionella besmetting. Dit betekent dat elementen als techniek, onderhoud, veiligheid en hygiëne worden getoetst. Naast deze aspecten zijn tevens omschreven: systeemgegevens, waterconditionering, onderhoudprocedures, controles en een beginsel voor een calamiteitenplan in geval van een normoverschrijding. Het beheersplan geeft aan welk beheer uitgevoerd moet worden om de risico’s tot een minimum te beperken.

De logboeken in het beheersplan worden door onze Legionella Preventie Adviseur ingevuld aangeleverd. Dit komt het beheer ten goede; er hoeft later niet meer uitgezocht te worden welke beheersmaatregelen wanneer uitgevoerd dienen te worden.

Wij zijn BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen. 

Heeft u een risicoanalyse en beheersplan nodig?