Legionella bemonstering 

Legionella is een bacterie die voorkomt in water, waaronder ook drinkwater en proceswater. Als het water in kleine druppeltjes in de lucht komt (aerosolen) kan iemand deze inademen en komt de legionellabacterie in de longen terecht. Afhankelijk van het type legionellabacterie kunnen mensen een longontsteking krijgen (veteranenziekte). Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan overlijden.

In Nederland zijn strenge eisen aan de drinkwaterkwaliteit om legionella problemen te voorkomen. Om vast te stellen wat de waterkwaliteit is, kan worden bemonsterd op legionella. Voor de zogenoemde prioritaire instellingen (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) is het wettelijk verplicht om periodiek te bemonsteren op legionella.

Het aantal verplichte legionella monsters is wettelijk bepaald in artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warmtapwater.

Totaal aantal tappunten van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten
Tot en met 50 2
51–100 4
101–200 6
201–400 8
401–800 10
801–1600 12
Meer dan 1600 14

De bemonstering en analyse wordt onder accreditatie van de RvA volgens NEN-EN-ISO 17025 en ISO 11731 uitgevoerd.

Bij normoverschrijdingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u een legionella bemonstering nodig?