Bacteriologisch wateronderzoek 

Een bacteriologische monstername kan uitsluitsel geven bij twijfel over de waterkwaliteit in uw waterinstallatie.

Een bacteriologisch wateronderzoek kan worden uitgevoerd om verschillende redenen:

  • Meetprogramma bij ingebruikstelling van waterreservoirs
  • Meetprogramma na reiniging en desinfectie drinkwaterinstallaties
  • Onvoldoende gebruik van de installatie (langdurige stilstand)
  • Verandering van geur of smaak
  • Vervuiling met bijvoorbeeld hemelwater/rioolwater
  • Onhygiënisch gebruik van de installatie
  • Verschillende bacteriën in kunnen ziekmakend zijn, denk hierbij aan E. coli, coliformen, enterococcen, aeromonas. Daarnaast kan ook de algemene bacteriologische kwaliteit worden vastgesteld door bemonsteringen op aeroob kiemgetal 22°C.

Bij normoverschrijdingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u een bacteriologisch wateronderzoek nodig?