Waterkwaliteit

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Het is daarom een verplichting dit schoon en veilig aan te bieden. Legionella is een gevaarlijke bacterie en besmetting ligt op de loer in installaties die niet juist zijn aangelegd volgens wet- en regelgeving. Ook in onjuist beheerde drinkwaterinstallaties en koeltorens bestaat dit risico.

Blygold LAB kan de aanwezigheid van o.a. Legionella pneumophila vaststellen. De Legionellabacterie infecteert mensen via de luchtwegen (longen) en is vooral gevaarlijk bij aerosolvorming (kleine waterdruppeltjes), zoals in douches, whirlpools en koeltorens.

Het is wettelijk verplicht om zowel de bemonstering als de analyse onder accreditatie uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat de watermonsters onder specifieke temperatuur condities naar het laboratorium gebracht dienen te worden.

Onze monsternemers hebben een theorie- en praktijkopleiding gevolgd. De analyse van de Legionellamonsters wordt uitbesteed aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium.

Naast Legionella zijn er ook diverse andere microbiologische en chemische parameters waar drink- en proceswater volgens wetgeving aan moet voldoen. Ook hierop kunnen wij bemonsteren en analyseren.

Bij overschrijding van de norm nemen wij direct contact met u op en adviseren we u over de te nemen stappen om het gezondheidsrisico weer onder controle te krijgen.

Interesse in een waterkwaliteit onderzoek?