Onderzoeken

Legionella bemonstering

Bemonstering en analyse op Legionella. Deze werkzaamheden worden onder accreditatie van de RvA volgens NEN-EN-ISO 17025 en ISO 11731 uitgevoerd.

Bij normoverschrijdingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bacteriologisch wateronderzoek

Een bacteriologische monstername kan uitsluitsel geven bij twijfel over de waterkwaliteit in uw waterinstallatie. Verschillende bacteriën in kunnen ziekmakend zijn, denk hierbij aan E. coli, coliformen, enterococcen, aeromonas of algemene bacteriologische kwaliteit zoals aeroob kiemgetal.

Aan de hand van de uitslag kunnen wij u een passend advies geven.

Chemisch wateronderzoek

Met een chemisch wateronderzoek is het mogelijk om de kwaliteit van (proces)watersystemen te bepalen. De analyse kan worden uitgevoerd van cv-, gkw- en glycolsystemen. Denk hierbij aan analyses op corrosie indicatoren, hardheid, pH waarde, geleidbaarheid, metalen. Bij glycol analyses kunt u denken aan vorstbeschermingsgraad en soort glycol.

Indien u specifieke wensen heeft kunt u hierover contact met ons opnemen.

AOT-Aqua+ poortwachter

De AOT-Aqua+ is gebaseerd op het Advanced Oxidation Technology (AOT) principe. De geavanceerde oxidatie komt tot stand door de massale productie van (hydroxyl) radicalen (·OH). Deze radicalen vernietigen het celwandmembraan van micro-organismen en breken ook Amoebes open, waardoor de cel volledig afsterft. Dit systeem doodt dus meer dan de schadelijke Legionella pneumophila alleen. De eigenschappen van het water veranderen tijdens dit proces niet. Daarnaast is het energieverbruik uiterst gering. Dit maakt de AOT-Aqua+ tot een groen en milieuvriendelijk systeem.

De AOT is beschikbaar in verschillende versies, afhankelijk van de volumestroom.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Risicoanalyse en beheersplan BRL6010

Als eigenaar van een prioritaire installatie bent u wettelijk verplicht tot het opstellen van een Legionella risicoanalyse en beheersplan. Wij zijn BRL6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen.

Ieder component in de installatie wordt beoordeeld op de eventuele risico’s op Legionella besmetting. Het beheersplan geeft aan welk beheer uitgevoerd moet worden om de risico’s tot een minimum te beperken.