Onderzoeken

Legionella bemonstering

Legionella is een bacterie die voorkomt in water, waaronder ook drinkwater en proceswater. Als het water in kleine druppeltjes in de lucht komt (aerosolen) kan iemand deze inademen en komt de legionellabacterie in de longen terecht. Afhankelijk van het type legionellabacterie kunnen mensen een longontsteking krijgen (veteranenziekte). Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan overlijden.

In Nederland zijn strenge eisen aan de drinkwaterkwaliteit om legionella problemen te voorkomen. Om vast te stellen wat de waterkwaliteit is, kan worden bemonsterd op legionella. Voor de zogenoemde prioritaire instellingen (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) is het wettelijk verplicht om periodiek te bemonsteren op legionella. 

Het aantal verplichte legionella monsters is wettelijk bepaald in artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warmtapwater.

Totaal aantal tappunten van de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet Bijbehorend aantal te onderzoeken meetpunten
Tot en met 50 2
51–100 4
101–200 6
201–400 8
401–800 10
801–1600 12
Meer dan 1600 14

De bemonstering en analyse wordt onder accreditatie van de RvA volgens NEN-EN-ISO 17025 en ISO 11731 uitgevoerd.

Bij normoverschrijdingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bacteriologisch wateronderzoek

Een bacteriologische monstername kan uitsluitsel geven bij twijfel over de waterkwaliteit in uw waterinstallatie. 

Een bacteriologisch wateronderzoek kan worden uitgevoerd om verschillende redenen:

 • Meetprogramma bij ingebruikstelling van waterreservoirs
 • Meetprogramma na reiniging en desinfectie drinkwaterinstallaties
 • Onvoldoende gebruik van de installatie (langdurige stilstand)
 • Verandering van geur of smaak
 • Vervuiling met bijvoorbeeld hemelwater/rioolwater
 • Onhygiënisch gebruik van de installatie

Verschillende bacteriën in kunnen ziekmakend zijn, denk hierbij aan E. coli, coliformen, enterococcen, aeromonas. Daarnaast kan ook de algemene bacteriologische kwaliteit worden vastgesteld door bemonsteringen op aeroob kiemgetal 22°C.

Bij normoverschrijdingen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Chemisch wateronderzoek

Met een chemisch wateronderzoek is het mogelijk om de kwaliteit van (proces)watersystemen te bepalen. Denk hierbij aan processystemen als cv-installaties, gekoeldwatersystemen en koelinstallaties (glycol). 

Wij kunnen verschillende (chemische) analyses uitvoeren om de kwaliteit van de vloeistof vast te stellen. Hiermee krijgt u een goed inzicht in mogelijke corrosie gevoeligheid, vervuiling en/of soort glycol.

Afhankelijk van het soort systeem kunnen wij oa. op de volgende parameters analyses uitvoeren:

 • pH-waarde (zuurgraad)
 • zuuroplossend vermogen
 • hardheid
 • elektrische geleidbaarheid
 • opgeloste stoffen (waaronder ijzer, koper)

Bij analyses van glycol systemen kunnen analyses uitvoeren op:

 • mengverhouding glycol/water
 • vorstbeschermingsgraad
 • soort/type glycol

Indien u specifieke wensen heeft kunt u hierover contact met ons opnemen.

AOT-Aqua+ poortwachter

De AOT-Aqua+ is gebaseerd op het Advanced Oxidation Technology (AOT) principe. De geavanceerde oxidatie komt tot stand door de massale productie van (hydroxyl) radicalen (·OH). Deze radicalen vernietigen het celwandmembraan van micro-organismen en breken ook Amoebes open, waardoor de cel volledig afsterft. Dit systeem doodt dus meer dan de schadelijke Legionella pneumophila alleen. De eigenschappen van het water veranderen tijdens dit proces niet. Daarnaast is het energieverbruik uiterst gering. Dit maakt de AOT-Aqua+ tot een groen en milieuvriendelijk systeem.

De AOT is beschikbaar in verschillende versies, afhankelijk van de volumestroom.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Risicoanalyse en beheersplan BRL6010

Na de grote legionella uitbraak in 1999 is de Nederlandse wetgeving voor drinkwaterkwaliteit meermaals aangepast. De huidige wet- en regelgeving stellen dat voor prioritaire locaties (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) een Legionella risicoanalyse en beheersplan wettelijk verplicht is.

De risicoanalyse en het beheersplan moeten voldoen aan de wettelijke eisen, de BRL 6010 en zijn opgesteld conform de ISSO 55.1 of ISSO 55.2 (in geval van Zorgplicht).

Ieder component in de installatie wordt beoordeeld op de eventuele risico’s op Legionella besmetting. Dit betekent dat elementen als techniek, onderhoud, veiligheid en hygiëne worden getoetst. Naast deze aspecten zijn tevens omschreven: systeemgegevens, waterconditionering, onderhoudprocedures, controles en een beginsel voor een calamiteitenplan in geval van een normoverschrijding. Het beheersplan geeft aan welk beheer uitgevoerd moet worden om de risico’s tot een minimum te beperken.

De logboeken in het beheersplan worden door onze Legionella Preventie Adviseur ingevuld aangeleverd. Dit komt het beheer ten goede; er hoeft later niet meer uitgezocht te worden welke beheersmaatregelen wanneer uitgevoerd dienen te worden.

Wij zijn BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen.