Fijnstof onderzoek 

Voor fijnstof zijn Europese luchtkwaliteitsnormen vastgesteld in 1999 (PM10) en is de regelgeving uitgebreid in 2008 met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie PM2,5. Deze Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving.

Fijnstof kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid. Blootstelling aan hogere concentraties fijnstof verkort jaarlijks de levensduur van enige duizenden mensen, voornamelijk ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. Langdurige blootstelling aan lagere concentraties, zelfs lager dan de Europese grenswaarden, kan zorgen voor blijvende gezondheidsschade aan de luchtwegen, longen, hart en vaten. Belangrijke bronnen van fijnstof zijn o.a. verkeer, industriële activiteiten en roken.

De jaargemiddelde grenswaarde voor fijnstofconcentratie PM10 in de buitenlucht is 40 µg/m³, voor PM2,5 is dit 25 µg/m³ (indicatieve grenswaarde 20 µg/m³). Voor het 24-uursgemiddelde ligt de grenswaarde voor PM10 op 50 µg/m³ (voor PM2,5 is deze er niet).

Voor de fijnstofconcentraties in gebouwen (PM10) worden vanuit de literatuur de volgende classificaties aangehouden:

Klasse A (zeer goed) Klasse B (goed) Klasse C (acceptabel)
< 20 µg/m³ < 30 µg/m³ < 40 µg/m³

Wij meten zowel de ‘grove‘ fractie PM10 en fijnere fractie PM2,5. Fijnstof onderzoek kunnen wij uitvoeren als momentane metingen (korte meting) of duurmetingen (bijvoorbeeld 1 week). De metingen worden uitgevoerd met behulp van onze optische meetapparatuur die jaarlijks wordt gekalibreerd.

Luchtonderzoeken van Blygold Lab

Onze experts zijn kundig en bevoegd in het uitvoeren van allerlei verschillende luchtonderzoeken. Op basis van uw klachten, vermoedens en aanvullende vragen van onze kant, creëren wij een klachtprofiel en kunnen we een passend binnenmilieu onderzoek in gang zetten.

Veelgestelde vragen over luchtkwaliteit

Wat is stikstofdioxide? Wat is fijnstof? Wat zijn de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? Is het zinvol om meer te ventileren? Dit zijn enkele vragen waar we in onze rubriek FAQ een antwoord op geven.

Wilt u graag meer weten over microbiologisch luchtonderzoek of onze overige dienstverlening op het gebied van luchtonderzoek? Neem dan contact op met een van onze specialisten. We helpen u graag.

Interesse in een fijnstof onderzoek?