CO₂ metingen 

Kooldioxideconcentratie (CO₂) wordt door mensen uitgeademd en is hierdoor een algemene indicator van luchtkwaliteit in ruimten waar mensen de voornaamste vervuilingsbron zijn, zoals kantoorruimten. Bij hogere kooldioxideconcentraties kunnen diverse klachten ontstaan waaronder vermoeidheid, concentratie problemen, hoofdpijn en geurklachten. Deze klachten kunnen leiden tot verslechterde werkprestaties of zelfs ziekteverzuim. Bij onvoldoende luchtverversing in een gebouw zal de kooldioxideconcentratie oplopen, dit is dus ook een goede indicator van luchtverversing.

De binnenmilieu prestatie-eisen voor kantoren voor kooldioxideconcentratie:

Klasse A (zeer goed) Klasse B (goed) Klasse C (acceptabel)
< 600 ppm < 800 ppm < 1000 ppm

Wij kunnen in uw gebouw kooldioxideconcentraties meten door middel van een momentane metingen (korte meting) of duurmetingen (bijvoorbeeld 1 week). Wij rapporteren de resultaten aan de hand van geldende normen en richtlijnen en in ons advies bieden wij praktische oplossingen. Door gebruik te maken van hoogwaardige meetapparatuur die jaarlijks wordt gekalibreerd bent u verzekerd van nauwkeurige metingen.

Luchtonderzoeken van Blygold Lab

Onze experts zijn kundig en bevoegd in het uitvoeren van allerlei verschillende luchtonderzoeken. Op basis van uw klachten, vermoedens en aanvullende vragen van onze kant, creëren wij een klachtprofiel en kunnen we een passend binnenmilieu onderzoek in gang zetten.

Veelgestelde vragen over luchtkwaliteit

Wat is stikstofdioxide? Wat is fijnstof? Wat zijn de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? Is het zinvol om meer te ventileren? Dit zijn enkele vragen waar we in onze rubriek FAQ een antwoord op geven.

Wilt u graag meer weten over microbiologisch luchtonderzoek of onze overige dienstverlening op het gebied van luchtonderzoek? Neem dan contact op met een van onze specialisten. We helpen u graag.

Interesse in een CO₂ meting?