Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht die we inademen, kan een aanzienlijke invloed hebben op ons comfort, onze productiviteit en onze gezondheid.

Slechte luchtkwaliteit kan een onaangename of ongemakkelijke werkomgeving creëren, wat op zijn beurt het moreel, de productiviteit en het welzijn van de medewerkers kan beïnvloeden. In ernstigere situaties kan de gezondheid van de werknemers op het spel staan.

Door de buitenlucht, de ventilatielucht en de ruimtelucht te analyseren geven wij u een duidelijke indruk van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem in de woon-/werkomgeving. Dit onderzoek van bemonsteren en analyseren kan zowel preventief als op verzoek (er zijn bijvoorbeeld klachten) worden uitgevoerd.

Bij een microbiologisch luchtonderzoek wordt standaard een kwantitatieve analyse gedaan d.w.z. een telling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE) per m³ lucht. Als er verontreiniging wordt vastgesteld is de volgende stap het identificeren van eventuele bacteriën en schimmels, zoals Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Mucor, Cladosporium, Aspergillus en Penicillium.

Naast microbiologisch luchtonderzoek kunnen wij ook metingen verrichten aan CO2 (algemene indicator luchtkwaliteit), fijnstof en stikstofdioxide.

Luchtonderzoeken van Blygold Lab

Onze experts zijn kundig en bevoegd in het uitvoeren van allerlei verschillende luchtonderzoeken. Op basis van uw klachten, vermoedens en aanvullende vragen van onze kant, creëren wij een klachtprofiel en kunnen we een passend binnenmilieu onderzoek in gang zetten.

Voordelen

  • Goede luchtkwaliteit verbeterd arbeidsproductiviteit en verlaagd ziekteverzuim
  • Preventief onderzoek geeft inzicht en voorkomt klachten op langere termijn
  • Bemonstering en analyses in eigen beheer (eigen specialisten) met gekalibreerde apparatuur

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw omgeving?