De kwaliteit van de lucht die we inademen, kan een aanzienlijke invloed hebben op ons comfort, onze productiviteit en onze gezondheid.

Slechte luchtkwaliteit kan een onaangename of ongemakkelijke werkomgeving creëren, wat op zijn beurt het moreel, de productiviteit en het welzijn van de medewerkers kan beïnvloeden. In ernstigere situaties kan de gezondheid van de werknemers op het spel staan.

“Blygold LAB meet, bemonstert en
analyseert ook het binnenklimaat.
Microbiologische analyses vinden
plaats in ons eigen laboratorium”

Door de buitenlucht, de ventilatielucht en de ruimtelucht te analyseren geven wij u een duidelijke indruk van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem in de woon-/werkomgeving. Dit onderzoek van bemonsteren en analyseren kan zowel preventief als op verzoek (er zijn bijvoorbeeld klachten) worden uitgevoerd.

Bij een microbiologisch luchtonderzoek wordt standaard een kwantitatieve analyse gedaan d.w.z. een telling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE). Door de meetwaarde in de ventilatielucht met de meetwaarde in de buitenlucht te vergelijken wordt de invloed zichtbaar van de luchtbehandelingsinstallatie. In een normale situatie zal door filtering van de lucht het aantal micro-organismen (bacteriën en schimmels) in de ventilatielucht lager liggen dan in de buitenlucht. Als in de ventilatielucht meer micro-organismen worden aangetroffen dan in de buitenlucht is er kennelijk een bron van verontreiniging in het ventilatiesysteem aanwezig.

Als er verontreiniging wordt vastgesteld is de volgende stap het identificeren van eventuele bacteriën en schimmels, zoals Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Mucor, Cladosporium, Aspergillus en Penicillium.

Luchtonderzoeken

Micro
biologisch

CO2

Fijnstof

Chemisch

Veeg/plak
monsters

Visuele inspectie
lucht
behandeling