Onderzoeken

Chemisch luchtonderzoek

Metingen en analyses op verschillende chemische parameters in de lucht, waaronder vluchtige organische stoffen (oplosmiddelen) en formaldehyde.

Veeg/plakmonsters

Analyse van vaste vervuiling vanuit bijvoorbeeld een luchtbehandelingsysteem. De monsters worden geanalyseerd door middel van lichtmicroscopisch onderzoek op de aanwezigheid van soort vervuiling: o.a. metaal, roet, organisch materiaal, textiel en kristallijn deeltjes.