Legionella risicoanalyse en beheersplan BRL 6010 

Als eigenaar van een prioritaire installatie bent u wettelijk verplicht tot het opstellen van een Legionella risicoanalyse en beheersplan. Wij zijn BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen.

Ieder component in de installatie wordt beoordeeld op de eventuele risico’s op Legionella besmetting. Het beheersplan geeft aan welk beheer uitgevoerd moet worden om de risico’s tot een minimum te beperken.

In Nederland is in 1999 een grote uitbraak van Legionella geweest. Sindsdien is in Nederland de wetgeving voor drinkwaterkwaliteit op het gebied van Legionella diverse malen aangepast. De huidige wet- en regelgeving stellen dat voor prioritaire locaties (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) een Legionella risicoanalyse en beheersplan wettelijk verplicht is.

De risicoanalyse en het beheersplan moeten voldoen aan de wettelijke eisen, de BRL 6010 en zijn opgesteld conform art. 3.2 en 3.3 van de ISSO 55.1 of ISSO 55.2 (in geval van Zorgplicht).

De installatie moet voldoen aan de NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Dit betekent dat elementen als techniek, onderhoud, veiligheid en hygiëne worden getoetst. Naast deze aspecten zijn tevens omschreven: systeemgegevens, waterconditionering, onderhoudprocedures, controles en een beginsel voor een calamiteitenplan in geval van een normoverschrijding.

De logboeken in het beheersplan worden door onze Legionella Preventie Adviseur ingevuld aangeleverd (ipv blanco). Dit komt het beheer ten goede; er hoeft later niet meer uitgezocht te worden welke beheersmaatregelen wanneer uitgevoerd dienen te worden.

Legionella risicoanalyse en beheersplan door Blygold Lab

  • BRL 6010 gecertificeerd (Blygold Lab en Adviseur)

  • Logboeken worden door ons ingevuld

Heeft u een legionella risicoanalyse en beheersplan nodig?