Reinigen/desinfectie  

Het reinigen en desinfecteren van drink- en proceswater installaties wordt toegepast als er normoverschrijdingen van (Legionella) bacteriën zijn vastgesteld of als een installatie lange tijd niet in gebruik is geweest.

De installatie kan thermisch worden gedesinfecteerd of chemisch. Blygold maakt gebruik van reinigingsmiddelen en desinfectans dat goedgekeurd is voor het gebruik in drinkwater (Kiwa Water Mark gecertificeerd).

Ook boilers en voorraadvaten kunnen wij periodiek reinigen. Deze systemen kunnen na verloop van tijd aanslag en ketelsteen ontwikkelen waardoor de ingestelde temperaturen niet meer worden gehaald en het energieverbruik toeneemt.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Blygold Nederland.

Interesse in een reiniging/desinfectie?