Periodieke audit  

Doel van deze periodieke audit is het beoordelen van de Risicoanalyse & Beheersplan op actualiteit en eventueel het vastleggen van aanbevelingen om de gegevens actueel te houden. Tevens wordt gecontroleerd of het voorgestelde beheer op de juiste wijze is uitgevoerd.

Bij een audit wordt op locatie nagegaan of de corrigerende en beheersmaatregelen goed zijn uitgevoerd, of er installatiewijzigingen zijn, of er wijzigingen zijn in de gebruiksfrequentie van de tappunten, of er wijzigingen zijn in de wet- en regelgevingen en wat voor consequenties dit heeft met betrekking tot Legionella preventie.

Interesse in een periodieke audit?