NEN 1006 controle / Quickscan  

De NEN 1006 analyse bestaat uit een controle op de minimale (technische) vereisten waar de drinkwaterinstallatie aan moet voldoen volgens de wet- en regelgeving, waaronder de NEN1006.

Een quickscan is vergelijkbaar met de NEN1006, echter is dit een beperkte vorm waarmee steekproefsgewijs de installatie wordt beoordeeld.
Deze controles kunnen worden uitgevoerd bij bestaande installaties of bij installaties in aanleg (bouw begeleiding).

De bevindingen worden overzichtelijk uiteengezet in een rapportage.

Vraag direct een NEN 1006 controle / quickscan aan

Legionella werkzaamheden van Blygold Lab

Interesse in een NEN 1006 controle / quickscan?

Vraag offerte aan