Legionella bemonstering 

Legionella bemonstering en analyse behoort tot de werkzaamheden die we in het kader van een Beheersplan voor vele opdrachtgevers uitvoeren. Monsters worden geanalyseerd in onze eigen laboratorium.

De legionellabacterie is een bacterie die van nature in de grond en water voorkomt en een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Deze longontsteking wordt ook wel de veteranenziekte genoemd. De Legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Een besmetting met de legionellabacterie kan opgelopen worden als het water in hele kleine druppels (aerosolen of nevel) in de lucht komt en wordt ingeademd.

In Nederland is in 1999 een grote uitbraak van Legionella geweest. Sindsdien is in Nederland de wetgeving voor drinkwaterkwaliteit diverse malen aangepast. De huidige wet- en regelgeving stellen dat voor prioritaire locaties (oa. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, gevangenissen, hotels) er twee keer per jaar bemonsterd moet worden op Legionella. Naast de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit zijn er aanvullende ministeriele regelingen, NEN 1006, waterwerkbladen en ISSO publicaties 55.1 en 55.2 waarin vereisten staat voor het bemonsteren en analyseren op de aanwezigheid op Legionella bacterie in drinkwater.

Voor legionellabacterie in proceswater en koelwater (koeltorens, adiabatische koeling) geldt de Arbowet (AI-32) en het Activiteitenbesluit.

Legionella bemonstering door Blygold Lab

  • Analyse in eigen laboratorium

  • Adviezen op basis van uitslag analyse

  • Kunnen aanvullende werkzaamheden uitvoeren (beheer, inspecties etc.)

Interesse in een legionella bemonstering?