Keerklep controle 

Als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie bent u wettelijk verplicht om terugstroombeveiligingen, zoals keerkleppen, jaarlijks op goede werking te laten controleren. Deze werkzaamheden staan benoemd in het Drinkwaterbesluit en zijn verder uitgewerkt in waterwerkblad 1.4G, 3.8 en ISSO-publicatie 55.1 en 55.2.

Keerkleppen voorkomen dat water in tegengestelde richting terugstroomt in de hoofdleiding en eventuele verontreinigingen terug in de waterleiding kan vloeien. Het type keerklep wordt bepaald op basis van de vloeistofklasse die de keerklep moet beschermen. In waterwerkblad 3.8 staat benoemd wat voor een keerklep verplicht is.

Blygold kan voor u de volgende keerkleppen/terugstroombeveiligingen controleren:

  • EA
  • CA
  • BA
  • DA (beluchter)
  • Inlaatcombinatie

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen keerkleppen controleerbaar worden gemaakt met de overdruk- of onderdrukmethode die Blygold hiervoor gebruikt. Deze methode is effectief en betrouwbaar. Als voor de controle van een brandslanghaspel de verzegeling verbroken moet worden wordt deze na de controle opnieuw verzegeld. Na afloop van de controle wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

Keerklep controle door Blygold Lab

  • Controle wordt uitgevoerd door vakkundig personeel

  • Controle van alle typen keerkleppen waaronder BA, CA en inlaatcombinatie

  • Rapportages met overzichtelijke tabellen en adviezen

Interesse in een keerklep controle?