Legionella is een bacterie die voorkomt in alle soorten water, in de natuur en in door de mens gemaakte systemen. Legionella pneumophila is de veroorzaker van de veteranenziekte en Pontiac koorts. De Legionella bacterie infecteert mensen via de luchtwegen (longen) en is daarom alleen gevaarlijk bij aerosolvorming (kleine waterdruppeltjes), zoals in douches, whirlpools en koeltorens.

“Wij zijn Kiwa BRL 6010 gecertificeerd
voor het uitvoeren van een
Legionella
Risicoanalyse en het opstellen
van een Beheersplan”

Op grond van het Drinkwaterbesluit zijn de zogenoemde prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthavens en kampeerterreinen) verplicht tot het maken van een Legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een beheersplan. Voor alle overige locaties geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij/zij beschikbaar stelt.

Bij koeltorens is men verplicht een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan te hebben volgens de Wet Milieubeheer. Voor koeltorens die buiten de Wet Milieubeheer vallen, is het beheer in de Arbowet geregeld.

Uit een Legionella Risicoanalyse en Beheersplan volgt een aanbeveling voor de technische aanpassing van de installatie en beheersmaatregelen, waaronder de periodieke controle van tappunten op de aanwezigheid van Legionella.

Het uitvoeren van beheersmaatregelen kan o.a. het volgende omvatten:

  • spoelen van tappunten

  • temperatuurmetingen van warm en/of koud water

  • controle van temperatuuropnemers

  • Legionella bemonsteringen

  • controle van keerkleppen

  • reiningen/ontkalken voorraadvaten

Onderzoeken

Risico
analyse en
beheersplan
BRL6010

Keerklep
controle

Legionella
beheer

NEN 1006
controle/
Quickscan

Periodieke
audit

Reinigen/
desinfectie