Legionellabeheer

Legionella is een bacterie die in de natuur voorkomt in de grond en in water. Ook komt de Legionellabacterie voor in drinkwater. Legionella pneumophila is de veroorzaker van de veteranenziekte. De Legionellabacterie infecteert mensen via de luchtwegen (longen) en is daarom alleen gevaarlijk bij aerosolvorming (kleine waterdruppeltjes), zoals in douches, whirlpools en koeltorens.

Op grond van het Drinkwaterbesluit zijn de zogenoemde prioritaire instellingen (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthavens en kampeerterreinen) verplicht tot het maken van een Legionella risicoanalyse en het uitvoeren van een beheersplan. Voor alle overige locaties geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de eigenaar van de installatie verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij/zij beschikbaar stelt. Blygold is BRL 6010 gecertificeerd voor het opstellen van een Legionella risicoanalyse en beheersplan. Daarnaast kunnen wij ook de drinkwaterinstallatie inspecteren of deze is aangelegd volgens NEN 1006 of het uitvoeren van een Legionella Quickscan.

Goede drinkwaterkwaliteit staat of valt bij goed beheer van de installatie. Legionella beheer spitst zich toe op het beheren van een drinkwaterinstallatie om zo de risico’s op Legionella groei en besmetting te voorkomen. In een Legionella beheersplan staat omschreven welke werkzaamheden van toepassing zijn om de risico’s te beperken. Blygold kan u ondersteunen bij goed beheer van drinkwaterinstallatie door periodieke Legionella monstername, keerklep controle maar bijvoorbeeld ook het spoelen van tappunten, temperatuurmetingen, Legionella audit en jaarlijks ijken van temperatuuropnemers.

Legionellabeheer door Blygold Lab

  • Uitvoeren van werkzaamheden door vakkundig personeel (en niet bv schoonmaakdienst)

  • Beheer en advies “onder 1 dak”

  • BRL 6010 gecertificeerd

Benieuwd naar de mogelijkheden van legionellabeheer?