Het binnenklimaat in de werkomgeving verdient ruime aandacht te krijgen. Met binnenklimaat bedoelen we de toestand van temperatuur, luchtkwaliteit (verontreinigingen), luchtsnelheid, luchtvochtigheid en licht. Een goed binnenklimaat heeft namelijk een positief effect op de productiviteit en in lichtere mate op het ziekteverzuim.

“Om de kwaliteit te waarborgen kan
Blygold LAB-inspecties en diverse
metingen uitvoeren, conform
de geldende normen/richtlijnen
of klant protocol en met herleidbaar
én aantoonbaar gekalibreerde apparatuur”

Door het binnenklimaat te optimaliseren wordt het welzijn en de productiviteit van medewerkers bevorderd. Dit wordt bewerkstelligd door een zo hoog mogelijk prestatieniveau van het binnenklimaat na te streven. Zo hoog mogelijk betekent rekening houdend met de omstandigheden, (o.a. weersomstandigheden) de bouwkundige staat en kwaliteit van het gebouw en mogelijkheden van de in het gebouw aanwezige klimaatbeheersingstechniek.

Onderzoeken

Thermisch comfort

Temperatuur

Relatieve
luchtvochtigheid

Co2

Fijnstof