Binnenklimaat

Het binnenklimaat in de werkomgeving verdient ruime aandacht te krijgen. Met binnenklimaat bedoelen we de toestand van temperatuur, luchtkwaliteit (verontreinigingen), luchtsnelheid, luchtvochtigheid en licht. Een goed binnenklimaat heeft namelijk een positief effect op de productiviteit en in lichtere mate op het ziekteverzuim.

Door het binnenklimaat te optimaliseren wordt het welzijn en de productiviteit van medewerkers bevorderd. Dit wordt bewerkstelligd door een zo hoog mogelijk prestatieniveau van het binnenklimaat na te streven. Zo hoog mogelijk betekent rekening houdend met de omstandigheden, (o.a. weersomstandigheden) de bouwkundige staat en kwaliteit van het gebouw en mogelijkheden van de in het gebouw aanwezige klimaatbeheersingstechniek.

Wij kunnen diverse thermisch comfort metingen uitvoeren volgens de diverse meet methoden, waaronder de ISO 7730 en ATG norm.

Afhankelijk van de gehanteerde norm kunnen de volgende parameters worden gemeten en/of berekend:

  • Thermisch comfort- luchttemperatuur
  • Geforceerde natte luchttemperatuur
  • Relatieve luchtvochtigheid
  • Gemiddelde stralingstemperatuur
  • Operatieve temperatuur
  • Temperatuurgradiënt
  • Luchtbeweging

Wilt u weten of uw binnenklimaat goed is?

Binnenklimaat onderzoeken van Blygold Lab

Onze experts zijn kundig en bevoegd in het uitvoeren van allerlei verschillende binnenklimaat onderzoeken.

Binnenklimaat onderzoek door Blygold Lab

  • Gezond binnenklimaat verbeterd arbeidsproductiviteit en verlaagd ziekteverzuim
  • Preventief onderzoek geeft inzicht en voorkomt klachten op langere termijn
  • Metingen en analyses in eigen beheer (eigen specialisten) met gekalibreerde apparatuur.

Interesse in een binnenklimaat onderzoek?