Onderzoeken

Co2 metingen

CO2 waarden geven inzicht in de verversingsgraad van de lucht. Bij hogere concentraties kunnen concentratie problemen ontstaan en klachten over hoofdpijn. Ook is CO een indicator van geurklachten.

CO2 metingen kunnen wij uitvoeren als momentane metingen of duurmetingen.

Temperatuurmetingen

Temperatuur is van invloed op de behaaglijkheid in de woon- en werkomgeving. Temperatuurmetingen kunnen wij uitvoeren door momentane metingen of duurmetingen, eventueel gecombineerd met relatieve luchtvochtigheid en CO2.

Thermisch comfort onderzoek

Het comfort op de werkplek is van diverse factoren afhankelijk. Koude of warmte klachten, maar ook tocht en hinder van koude vloeren kunnen leiden tot discomfort. Dit heeft als gevolg dat de arbeidsproductiviteit daalt of zelfs leidt tot ziekteverzuim.

Wij kunnen diverse thermisch comfort metingen uitvoeren volgens de diverse meet methoden, waaronder de ISO 7730 en ATG norm.

Relatieve luchtvochtigheid

Relatieve luchtvochtigheid is een indicator van thermisch comfort. Bij een hoge luchtvochtigheid kan men minder warmte afstaan door via zweten.

Een lage luchtvochtigheid kan zorgen voor statische ontlading wat zorgt voor hinder. Relatieve luchtvochtigheidsmetingen kunnen wij uitvoeren als momentane metingen of als duurmetingen.

Fijnstof onderzoek

Fijnstof kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid. Wij meten zowel de ‘grove‘ fractie PM10 en fijnere fractie PM2,5. Voor fijnstof zijn Europese luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, welke vertaald zijn in Nederlandse wetgeving.

Fijnstof onderzoek kunnen wij uitvoeren als momentane metingen of duurmetingen.