Luchtkwaliteit

Verbeter de luchtkwaliteit in woon- en werkomgeving. Bemonstering, metingen, analyses en advies.

Binnenklimaat

Verhoogde productiviteit en een gezond binnenklimaat. Metingen, inspecties en advies.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit van zowel drink- als proceswater. Legionella bemonsteringen, poortwachter, metingen en advies.

Legionellabeheer

Periodiek beheer van de drinkwaterinstallatie en Legionella preventie. Inspecties, beheer, bemonsteringen en metingen.