Wat zijn de risicogroepen?

Home/Luchtkwaliteit/Wat zijn de risicogroepen?

Wat zijn de risicogroepen?

Hele jonge kinderen, bij wie luchtwegen en longen nog in ontwikkeling zijn, zijn waarschijnlijk verhoogd gevoelig voor nadelige gevolgen van langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging. Maar ook hier geldt dat er weinig betrouwbare gegevens zijn die aangeven hoe groot de kans op lange termijn schade bij hen is.

Ook zwangere vrouwen vormen een risicogroep. Er is een toename van een laag geboortegewicht en stijging van sterfte onder pasgeborenen aangetoond bij zwangeren, die blootgesteld waren. Deze toename in risico is absoluut gezien niet groot, maar er blijkt wel een toename te zijn (RIVM nota luchtkwaliteit april 2015).

Ernstige luchtverontreiniging vormt vooral een risico voor mensen die al een sterk verminderde gezondheid hebben. In het bijzonder bij mensen met (chronische) ziekten van hart en/of longen kunnen de klachten in korte tijd fors toenemen. Maar zelfs voor deze groepen geldt dat de individuele gevoeligheid sterk uiteenloopt: waar de ene nauwelijks hinder ervaart, kan de ander veel last krijgen.

Ga naar de bovenkant