Is het zinvol om meer te ventileren?

Home/Luchtkwaliteit/COVID-19/Is het zinvol om meer te ventileren?

Is het zinvol om meer te ventileren?

Ja, meer ventileren zorgt voor het verdunnen van virusdeeltjes in de lucht. Houdt voor voldoende verse luchttoevoer in de ruimte rekening met 60 m³/u per persoon. Schakel recirculatie uit indien mogelijk. Als indicator voor luchtkwaliteit kan de CO2 concentratie worden gebruikt. Een maximale CO2 concentratie van 800 ppm wordt als goed beschouwd. Zie hiervoor ook Klasse A van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren.

Let extra op bij hotspotruimten zoals vergaderruimten. Laat luchtbehandeling systemen 2 uur eerder opstarten en 2 uur later afschakelen om de lucht voldoende te ventileren. Laat de luchtbehandeling in de avond en het weekend op een lagere stand draaien.

Ga naar de bovenkant