Hoe kan ik besmet raken?

Home/Legionella/Hoe kan ik besmet raken?

Hoe kan ik besmet raken?

De besmettingsroute van de legionella bacterie verloopt via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie via zeer kleine druppeltjes water (aerosolen). Of men daadwerkelijk ziek wordt hangt af van de intensiteit van de blootstelling en het vermogen van het afweersysteem van het lichaam om de beginnende infectie in de longen het hoofd te bieden. De blootstelling wordt bepaald door de tijdsduur dat men in contact is met aerosolen, de concentratie van de legionellabacterie in de aerosolen en het soort/serotype legionellabacterie.

De belangrijkste risicogroep zijn mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door medicijngebruik, overmatig alcoholgebruik of een verkoudheid. Andere risico verhogende factoren zijn roken, een hogere leeftijd en het mannelijk geslacht.

Ga naar de bovenkant